Bernáth Jenő szakmai névjegy

Tanulmányok

1962 gimnáziumi érettségi;
1966 agrármérnöki diploma megszerzése az Agrártudományi Egyetemen (Gödöllő).

Tudományos fokozat

1972: egyetemi doktori fokozat a Kertészeti Egyetem Zöldségtermesztési Tanszékén (Gyógynövény Csoport)
1976: a biológiai tudomány kandidátusa fokozat, MTA
1986: a biológiai tudomány doktora fokozat, MTA
1989: címzetes egyetemi tanár (JATE, Szeged)
1992: tanszékvezető egyetemi tanár (Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, Budapest)

Nyelvismeret

angol:  társalgási, előadói szint;
orosz: középfokú nyelvvizsga.

Munkakörök

1966: gyakornok a Badacsonyi Állami Gazdaságban;
1967-1990: Gyógynövény Kutató Intézet (tudományos segédmunkatárs, tudományos munkatárs, tudományos főmunkatárs, tudományos igazgatóhelyettes);
1991-1992: Gyógynövény Kutató Intézet Rt. - tudományos igazgató;
1992-től: Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem - tanszékvezető;
1997-től: Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, majd Szent István Egyetem - Kertészettudományi Kar, dékán;
2003-2010: Budapesti Corvinus Egyetem - tanszékvezető

Oktatási tevékenység

Graduális képzés a Kertészettudományi Karon és jogelődjeinél:

1982-től:  részvétel a KÉE gyógynövény szakmérnöki képzésben;
1992-től:  a Gyógynövénytermesztés c. tárgy kidolgozása, elméleti és gyakorlati oktatása;
1993-től: részvétel a "Gyűjtött gyógynövények" tematika kifejlesztésében, oktatása, tantárgyfelelős;
1995-98: közreműködés a Vadontermő gyógynövények c. "B" tárgy kidolgozásában;
1995: a Fitoterápia tantárgy kidolgozása;
1995-től: a Gyógynövények produkcióbiológiája c. "C" tárgy kidolgozása, oktatása;
1996-98: a Gyógynövények biológiai alapjának fejlesztése c. "B" tárgy tantárgyfelelőse, oktatója;
1994-től: részvétel a szakfordítói képzésben angol nyelvből;
1996: részvétel a Kar levelező képzéseiben (okleveles kertészmérnök szak és kertészmérnök főiskolai szak);
1997: a Fitoterápia c. "B" tárgy tantárgyfelelős;
1998: közreműködés a Gyógynövénytermesztés II. c. "A" tárgy oktatásában.

Graduális képzés más karokon:

1982 -től: a szegedi JATE Természettudományi Karán Fitoterápia c. "B" tárgy oktatása, tantárgyfelelős;
1982-2001: a GATE Mezôgazdaságtudományi Karán Gyógynövénytermesztés c. "B" tárgy oktatása, tantárgyfelelős;
1995-97: a GATE Gyöngyösi Főiskolai Karán Gyógynövénytermesztés c. "B" tárgy oktatása;
1992-99: a KÉE Kecskemétii Főiskolai Karán Gyógynövénytermesztés c. "B" tárgy oktatása.

Tudományos továbbképzésben végzett munka:

1993-tól: az akkreditált Kertészeti növénytermesztés PhD program témacsoport vezetője;
1994-2002: a KÉE Doktori Tanács Kertészeti Szakbizottság Tagja;
1982-2006: 25 kandidátusi illetve PhD disszertáció bírálata, bíráló bizottsági tag;
1994: egy kötelezően választható PhD és három további PhD szaktárgy előadója;
1993-tól PhD vizsgabizottságok tagja;
2003-tól a Kertészettudományi Doktori Iskola Tanácsának tagja, a témacsoport vezető;
2001-2003: az egyetemi Doktori Tanács tagja;
2003-tól az Élettudományi Doktori Tanács tagja;
2003-tól az Élettudományi Habilitációs Bizottság elnöke.

Témavezetői tevékenység (graduális és posztgraduális):

Szakirányú graduális témavezetés

Gyógynövény szakirányt választott graduális hallgatók témavezetése, évente átlag 15-20 hallgató a különböző szakokon és tagozatokon.

Kandidátusi, illetve PhD cselekmény témavezetése

1980 és 2006 között 3 külföldi és 2 belföldi kandidátusi disszertációt, 1 külföldi valamint 8 hazai PhD disszertációt védtek meg sikeresen irányításával.

Szerkesztőségi tagság

1974 -1991. Herba Hungarica
1986: Acta Horticulturae, No.188.
1984 -1991: Newsletter of Medicinal and Aromatic (FAO, ISHS)
1991- től Journal of Herbs, Spices and Medicinal Plants, USA
1993-tól Acta Horticulturae, No.330.
1993-2003. ICMAP Newsletter (FAO, IUBS)
1995-től Új Kertgazdaság, Kertgazdaság
1997-től International Journal of Horticultural Science
1999: Acta Horticulturae, WOCMAP II. kötet.
2001: Acta Horticulturae, WIOCMAP, Hungary I. kötet
2003: Acta Horticulturae, WOCMAP III. Chang-May I. kötet
Részvétel tudományos és társadalmi szervezetek vezetőségében

Korábban, vagy eseti felkérésre:

1984-től: ISHS Preservation and Exploitation of Medicinal and Aromatic Plants, WG titkár;
1988-tól: FIP Medicinal and Aromatic Plant Section, alelnök, treasurer-secretary, elnök;
1992: WOCMAP I., ISHS, Scientific Committee, tag;
1992: 23rd International Symposium on Essential Oils, Auchincruive, Scotland, Scientific Committee, tag;
1993: International Symposium of Medicinal Plant Cultivation (Israel), Scientific, Committee, tag;
1997: WOCMAP II., ISHS, Scientific Committee, tag;
1999: International Symposium of GA (Amsterdam) - Scientific Committee, tag;
2001: Word Conference of Medicinal and Aromatic Plants (Budapest) -President of Scientific Committee, elnök;
2003: WOCMAP III. Scientific Committee, tag.

Jelenleg:

1985-től: Magyar Gyógyszerészeti Társaság, Gyógynövény Szakosztály, elnökségi tag;
1993-tól: Gyógynövényszövetség és Terméktanács, elnökségi tag;
1993-tól: ICMAP, elnökségi tag;
1993-tól: Magyar Kertészeti Tudományos Tássaság (MKTT), elnök;
1993-tól: MTA Kertészeti Bizottság, Gyógynövény Albizottság, elnök;
1995-től: Magyar Kertészeti Tanács, tudományos bizottság, elnök
2001-től: ISHS - Representative of Hungary, Member of the Council;
2002-től: IPBGR vice president of MAP WG, elnökhelyettes.

Kitüntetések

Nehézipari Miniszteri kitüntetés
Pro Re Rustica Peromovenda kitüntetés
A Magyar Felsőoktatásért kitüntetés
Nagyváthy János kitüntetés
Erntz Ferenc Emlékérem kitüntetés
Safarik University (Szovákia) aranyérem
Magyar Köztársaság Tisztikereszt
Kutatási tevékenység

Jelenlegi kutatási témakörök:

  • gyógy- és aromanövények produkcióbiológiája, agrotechnikai fejlesztések;
  • illóolajos növények kemotaxonómiája;
  • gyógynövények szaporodásbiológiája, nemesítése;
  • a drogminőséget befolyásoló környezeti és genetikai tényezők feltárása.

Fontosabb kutatási projektek az elmúlt évekből:

 

1994-97 Illóolajos növényfajok kemotaxonómiai-genetikai elemzése ellenőrzött minőségű termékek biológiai alapanyagának előállítása céljából. OTKA F 012846 közreműködő
1994-97 Nagyteljesítményű gyógy-és illóolajos növényfajták előállítása, üzemi bevezetése. OMFB 96-97-44-0686 közreműködő
1994-96 Marjoram project, in frame of "Studies to improve the quality of European spices". Copernicus ERBCIPECT 930137 közreműködő
1995-98 Szekunder anyagok elôállítása, specializált agrárrendszerek kialakítása, produkciós feltételeik optimalizálása. OTKA T 015888 témavezető
1995-97 Burgonya csírázásgátlására kidolgozott új üzemi technológia bevezetése. OMFB 96-97-44-1050 tanszéki koordinátor
1995-2000 FM Biológiai alapok fejlesztése FM éves szerződések. tanszéki koordinátor
1995-től Speciális alkaloidokat felhalmozó mák nemesítése. ICN Alkaloida témavezető
1996-99 European Thematic Network for Phytopharmacy Training. LeonardoNL/96/2/ 0055/PI/II.11c/FPC magyar témafelelős
1996-99 Többoldalúan hasznosított Lamiaceae fajok genetikai és kémiai diverzitásának és stabilitásának vizsgálata. OTKA T 020039 közreműködő
1997-98 Nagyértékű gyógy- és illóolajos növényfajok tájtermesztési körzeteinek bôvítése, fejlesztése. FM K+F 456/3/97 témavezető
1998-2001 Évelő Lamiaceae fajok morfológiai, kémiai, produkcióbiológiai jellemzőinek összefüggései. OTKA T 026098 közreműködő
1998-2001 A termőföldek privatizációját követően parlagon hagyott területek hasznosítása gyógynövényekkel. FM 30.512/98 témavezető
1999-2000 Gyógynövények környezetkímélő gyomirtási technológiájának fejlesztése. FM K+F 179/99 
1999-2000 Resource Centres for Training and Knowledge Transfer on Phytopharmaceutics in Europe. Leonardo, NL/99/1/ 074125/PI/III.3.a/FPC magyar témafelelős
1999-2001 Gyógynövények fenntartható hasznosítását megalapozó génbanki technológia. MKM FKFP 0672/1999 témavezető
2000-2001 Termőtájba illeszkedő, nagyértékű gyógy- és illóolajos növényfajták előállítása. FVM 216-a/2000 témavezető
2000-2003 A mákalkaloidok felhalmozódását meghatározó genetikai és környezeti tényezők elemzése. OTKA T32393 témavezető
2000-2003 Élelmiszerek minőségjellemzői és a "kemoszenzor sor" jelvektora közötti összefüggések feltárása. OTKA T032814 közreműködő
2001-2002 Az EU követelményeinek megfelelő hatóanyagtartalmú mákfajta nemesítése. FVM K+F 113-a/2001 témavezető
2002-2005 Az életforma és a hatóanyagprodukció összefüggései néhány termesztett gyógynövényfaj esetében. OTKA T 38352 közreműködő
2002-2005 A Kárpát medence kertészeti génforrások feltárása. NKFP 036 sz. téma OM-00178/2001 közreműködő
2006-2009 Módosított életformájú és alkaloidtartalmú mák (Papaver somniferum L.) kemotípusok előállítása. OTKA K 62732 közreműködő

Publikációs tevékenység

nemzetközi folyóiratokban: 62
hazai folyóiratokban magyar nyelven: 83, világnyelven: 61
konferencia proceedings: 21
könyv, könyvfejezet: 73
összefoglaló közlemény magyar nyelven: 33, idgen nyelven: 18
egyéb (tanulmány, jegyzet, ismeretterj.): 33
Összes megjelent: 384
Szakmaspecifikus alkotás, fajta: 15
Mindösszesen: 399

Összes dolgozatának idézettsége: 268